Közgyűlés meghívó 2018.10.26

Az ÉFOÉSZ Nógrád Megyei Közhasznú Egyesület tagjai részére

Tárgy: meghívó közgyűlésre
Továbbítva: e-mailen


Tisztelt Egyesületi Tag!

 Az ÉFOÉSZ Nógrád Megyei Közhasznú Egyesület (2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 66.)  – a továbbiakban: Egyesület – elnöke tisztelettel meghívja az Egyesület tagjait az Egyesület

közgyűlésére,

amelyet 2018. október 26.-én 14.00 órakor, a Ridens Szakgimnázium, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium étkezőjében (2660 Balassagyarmat-Nyírjes) tartunk meg.

A közgyűlés tervezett napirendi pontjai az alábbiak:

  1. Két fő új elnökségi tag megválasztásához javaslattétel
  2. Tájékoztatás az Egyesület támogatószolgálatának személyi változásáról
  3. Egyebek

Felhívom a tisztelt tagok figyelmét, hogy jelen Közgyűlés akkor lesz határozatképes, ha azon a tagok több mint a fele jelen van. Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés ugyanezen a napon 15.00 órakor veszi kezdetét. A megismételt közgyűlés határozatait a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok szavazatainak egyszerű többségével hozza. A megismételt közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

Balassagyarmat, 2018. október 08.

Szántó Csaba
ÉFOÉSZ Nógrád Megyei
Közhasznú Egyesület
Elnöke