Bemutatkozás

Az Egyesület célja, feladata

Az Egyesület mind célját, mind feladatát a tagjai érdekében végzi.

Az Egyesület tagjai lehetnek mindazok a természetes és jogi személyek, akik elfogadják az egyesület céljait, a tagdíjat megfizetik, illetve valamilyen módon támogatják, segítik az Egyesület tevékenységét.

Az Egyesület tagdíja: 800 Ft/fő/év

Cél:

  • Nógrád megye területén élő értelmi fogyatékos emberek és családjaik társadalmi hátrányainak kiegyenlítése, érdekeik érvényesítése, védelme, képviselete, emberi és állampolgári jogaik társadalmi integrációjuk, szociális biztonságuk, rehabilitációjuk biztosítása, esélyegyenlőségük meg-valósítása
  • Elősegíteni az értelmi fogyatékos emberek öntevékenységének, ön-rendelkezésének lehetőségeit, az önmagukért érzett felelősség egyidejű kialakításával

Feladat:

  • felméri, nyilvántartja az értelmi fogyatékos személyek állapotát
  • rendszeresen figyelemmel kíséri, értékeli a fogyatékos emberek és családjuk helyzetét
  • széleskörű felvilágosító tevékenységet folytat, segíti az értelmi fogyatékos személyek társadalmi elfogadását
  • az értelmi fogyatékossággal élő személyek és családjuk érdekében szakértői, érdekképviseleti tevékeny-séget fejt ki jogszabályi keretek között
  • emberi kapcsolatok fejlesztése, szabadidő kulturált eltöltése érdekében rendezvények, programok szervezése