Felkészítő tréning önérvényesítő-csoport vezetőknek

Maximum csoportlétszám: 12 fő

Képzés helyszíne: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 66.(ÉFOÉSZ Nógrád Megyei Közh.Egyesület)

Ideje: 2017. november 08-09-10.

Kiknek ajánljuk a tréninget?

Az ÉFOÉSZ tagszervezetei közül azoknak a munkatársaknak,

 • akik a jövőben tervezik önérvényesítő csoport indítását, és a csoportban vezetői funkciót töltenek majd be
 • akik a csoportvezető mellett segítőként jelen vannak a csoportban
 • akiknek csoportvezetőként 1,5 évnél kevesebb tapasztalata van az önérvényesítés területén

A képzés célja:

 • a képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék az önérvényesítés fogalmát, az ezzel kapcsolatos hazai és nemzetközi tapasztalatokat
 • megismerjék az önérvényesítéshez szorosan kapcsolódó témákat: támogatott döntéshozatal, támogatott lakhatás, ENSZ Egyezmény
 • érintőlegesen megismerjék a könnyen érthető kommunikáció módszerét
 • vezetői kompetencia – fejlesztéssel és a kompetenciahatárok tisztázásával könnyebb legyen számukra a csoportvezetés
 • kommunikációs és konfliktuskezelési stílusuk megismerésével hatékonyabban tudják vezetni a csoportjukat, kezelni tudják az ott kialakuló hasonló helyzeteket
 • a képzés további célja, hogy a tréningen elhangzott témajavaslatokkal és módszertani alapokkal segítsük a későbbi csoportvezetést

A továbbképzés főbb témakörei:

 • elméleti ismeretek: önérvényesítés, támogatott lakhatás, támogatott döntéshozatal, kapcsolódó jogszabályok, könnyen érthető kommunikáció
 • csoportdinamikai ismeretek
 • konfliktuskezelési stratégiák
 • vezetői ismeretek, vezetői kompetenciák fejlesztése
 • csoportszervezés
 • csoportműködés általános jellemzői
 • csoportműködés szakmai tartalmának alapelvei
 • konkrét tematika kidolgozása és összeállítása

A továbbképzés teljesítésének feltételei: maximális hiányzás mértéke nem haladhatja meg a 10 %-ot.

A képzés óraszáma: 24 óra

A képzés díja: ingyenes

A képzés ütemezése: 8 óra / alkalom, összesen 3 munkanap

A képzés végén megszerezhető dokumentum megnevezése: tanúsítvány

A továbbképzés teljesítésének és a tanúsítvány kiadásának feltétele: a résztvevő hiányzása az előírt mértéket nem haladhatja meg.

Jelentkezési lap letöltése