Közgyűlés meghívó 2017.10.27

Az ÉFOÉSZ Nógrád Megyei Közhasznú Egyesület tagjai részére

Tárgy: meghívó közgyűlésre

Továbbítva: e-mailen


Tisztelt Egyesületi Tag!

 Az ÉFOÉSZ Nógrád Megyei Közhasznú Egyesület (2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 66.)  – a továbbiakban: Egyesület – elnöke tisztelettel meghívja az Egyesület tagjait az Egyesület

közgyűlésére,

amelyet 2017. október 27.-én 14.00 órakor, a Ridens Szakgimnázium, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium étkezőjében (2660 Balassagyarmat-Nyírjes) tartunk meg.

A közgyűlés tervezett napirendi pontjai az alábbiak:

  1. Egyesületi Alapszabály módosítása az új PTK és Civil törvénynek megfelelően
  2. Számviteli politika módosítása
  3. Egyebek

Felhívom a tisztelt tagok figyelmét, hogy jelen Közgyűlés akkor lesz határozatképes, ha azon a tagok több mint a fele jelen van. Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés ugyanezen a napon 15.00 órakor veszi kezdetét. A megismételt közgyűlés határozatait a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok szavazatainak egyszerű többségével hozza. A megismételt közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

Balassagyarmat, 2017. október 03.

Szántó Csaba   ÉFOÉSZ Nógrád Megyei
Közhasznú Egyesület
Elnöke