Közgyűlés meghívó 2017.10.27

Az ÉFOÉSZ Nógrád Megyei Közhasznú Egyesület tagjai részére

Tárgy: meghívó közgyűlésre

Továbbítva: e-mailen


Tisztelt Egyesületi Tag!

 Az ÉFOÉSZ Nógrád Megyei Közhasznú Egyesület (2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 66.)  – a továbbiakban: Egyesület – elnöke tisztelettel meghívja az Egyesület tagjait az Egyesület

közgyűlésére,

amelyet 2017. október 27.-én 14.00 órakor, a Ridens Szakgimnázium, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium étkezőjében (2660 Balassagyarmat-Nyírjes) tartunk meg.

A közgyűlés tervezett napirendi pontjai az alábbiak:

 1. Egyesületi Alapszabály módosítása az új PTK és Civil törvénynek megfelelően
 2. Számviteli politika módosítása
 3. Egyebek

Felhívom a tisztelt tagok figyelmét, hogy jelen Közgyűlés akkor lesz határozatképes, ha azon a tagok több mint a fele jelen van. Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés ugyanezen a napon 15.00 órakor veszi kezdetét. A megismételt közgyűlés határozatait a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok szavazatainak egyszerű többségével hozza. A megismételt közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

Balassagyarmat, 2017. október 03.

Szántó Csaba   ÉFOÉSZ Nógrád Megyei
Közhasznú Egyesület
Elnöke

Felkészítő tréning önérvényesítő-csoport vezetőknek

Maximum csoportlétszám: 12 fő

Képzés helyszíne: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 66.(ÉFOÉSZ Nógrád Megyei Közh.Egyesület)

Ideje: 2017. november 08-09-10.

Kiknek ajánljuk a tréninget?

Az ÉFOÉSZ tagszervezetei közül azoknak a munkatársaknak,

 • akik a jövőben tervezik önérvényesítő csoport indítását, és a csoportban vezetői funkciót töltenek majd be
 • akik a csoportvezető mellett segítőként jelen vannak a csoportban
 • akiknek csoportvezetőként 1,5 évnél kevesebb tapasztalata van az önérvényesítés területén

A képzés célja:

 • a képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék az önérvényesítés fogalmát, az ezzel kapcsolatos hazai és nemzetközi tapasztalatokat
 • megismerjék az önérvényesítéshez szorosan kapcsolódó témákat: támogatott döntéshozatal, támogatott lakhatás, ENSZ Egyezmény
 • érintőlegesen megismerjék a könnyen érthető kommunikáció módszerét
 • vezetői kompetencia – fejlesztéssel és a kompetenciahatárok tisztázásával könnyebb legyen számukra a csoportvezetés
 • kommunikációs és konfliktuskezelési stílusuk megismerésével hatékonyabban tudják vezetni a csoportjukat, kezelni tudják az ott kialakuló hasonló helyzeteket
 • a képzés további célja, hogy a tréningen elhangzott témajavaslatokkal és módszertani alapokkal segítsük a későbbi csoportvezetést

A továbbképzés főbb témakörei:

 • elméleti ismeretek: önérvényesítés, támogatott lakhatás, támogatott döntéshozatal, kapcsolódó jogszabályok, könnyen érthető kommunikáció
 • csoportdinamikai ismeretek
 • konfliktuskezelési stratégiák
 • vezetői ismeretek, vezetői kompetenciák fejlesztése
 • csoportszervezés
 • csoportműködés általános jellemzői
 • csoportműködés szakmai tartalmának alapelvei
 • konkrét tematika kidolgozása és összeállítása

A továbbképzés teljesítésének feltételei: maximális hiányzás mértéke nem haladhatja meg a 10 %-ot.

A képzés óraszáma: 24 óra

A képzés díja: ingyenes

A képzés ütemezése: 8 óra / alkalom, összesen 3 munkanap

A képzés végén megszerezhető dokumentum megnevezése: tanúsítvány

A továbbképzés teljesítésének és a tanúsítvány kiadásának feltétele: a résztvevő hiányzása az előírt mértéket nem haladhatja meg.

Jelentkezési lap letöltése

 

Felhívás!

Gyere el az ÉFOÉSZ Önérvényesítő Találkozójára, Balassagyarmatra!

Mi az ÉFOÉSZ?
Az ÉFOÉSZ egy szervezet,
ami az értelmi sérült emberek érdekeit védi.

Mi az önérvényesítés?
Az önérvényesítés azt jelenti,
– hogy tudod, mire van szükséged
– és ezt el is tudod mondani másoknak.

Az önérvényesítők értelmi sérült emberek,
akik felszólalnak a saját és társaik érdekében.

Az ÉFOÉSZ Önérvényesítő Találkozót szervez Balassagyarmaton!

A találkozó helye: ÉFOÉSZ Nógrád Megyei Közhasznú Egyesület
2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 66.
A találkozó ideje: 2017. november 9. csütörtök, 13 órától 15 óráig.

Miről fogunk beszélni a találkozón?
A találkozón ezekről a dolgokról fogunk beszélni:
– Mi az önérvényesítés?
– Hogyan szólalunk fel a saját érdekeinkért?
– Miben vagyunk önállóak?
– Miért fontos nekünk az önállóság?
– Miről döntünk önállóan?
– Milyen segítségre van szükségünk a döntésekhez?

Kiket várunk a találkozóra?
Az Önérvényesítő Találkozóra várunk
– önérvényesítőket
– szülőket, családtagokat
– segítőket
– más érdeklődőket.

Hogyan lehet jelentkezni a találkozóra?
A találkozóra az ÉFOÉSZ balassagyarmati irodájában lehet jelentkezni
– E-mail-ben. E-mail cím: efoesz.bgy@gmail.com
– vagy telefonon. Telefonszám: 06 30 296 89 40

A találkozón a részvétel ingyenes.

Reméljük, hogy sokan fogtok eljönni!